Quận 1

Nhà mặt tiền
Nhà cho thuê Quận 1, mặt tiền Yersin
113.000.000,0
Nhà mặt tiền
Nhà cho thuê Quận 1, mặt tiền Lý Tự Trọng
0,0
Nhà mặt tiền
Nhà Cho thuê Quận 1, Mặt Tiền Pasteur
0,0
Nhà mặt tiền
Nhà cho thuê Quận 1, mặt tiền Lê Thị Riêng
70.000.000,0