Quận 1

Nhà cho thuê Hai Bà Trưng
Nhà mặt tiền
Nhà Cho thuê Quận 1, Mặt Tiền Pasteur
0,0
Nhà mặt tiền
Nhà cho thuê Quận 1, mặt tiền Lê Thị Riêng
70.000.000,0

Nhà cho thuê Hai Bà Trưng