Quận 7

Nhà mặt tiền
Nhà cho thuê Quận 7, mặt tiền Nguyễn Văn Linh
35.000.000,0
Nhà mặt tiền
Nhà cho thuê Quận 7, mặt tiền Hoàng Quốc Việt
30.000.000,0
Nhà mặt tiền
Nhà cho thuê Quận 7, Mặt tiền Phú Mỹ Hưng
100.000.000,0

Nhà cho thuê Quận 7, Mặt tiền Phú Mỹ Hưng

Khu Phố Mỹ Gia 1, Phú Mỹ hưng, Quận 7