Tân Phú

Nhà hẻm xe hơi
Nhà cho thuê Quận Tân Phú, hẻm xe hơi Khuông Việt
12.000.000,0
Nhà mặt tiền
Nhà cho thuê Quận Tân Phú, mặt tiền Tân Kỳ Tân Quí
90.000.000,0
Nhà mặt tiền
Nhà cho thuê Quận Tân Phú, mặt tiền Trần Tấn
22.000.000,0
Nhà mặt tiền
Nhà cho thuê Quận Tân Phú, mặt tiền Tây Sơn
25.000.000,0